Anphabe

Connecting opportunities
hZWYnZlnmHCblZSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Oristar

www. oristarcorp.vn

Work in HR? Promote Your Company Profie

  • hZWYnZlnmHCblZSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylmttaZxwsbA.

Company Menu

Why Oristar ?

Oristar Corp tự hào là nhà cung cấp hàng đầu tại Việt Nam, chuyên cung cấp các loại nguyên vật liệu và sản phẩm kim loại màu bao gồm đồng, nhôm, thép không gỉ

  • ● Tạo nên sự tin cậy từ khách hàng bằng chất lượng, tốc độ đáp ứng, giải pháp và tầm nhìn dài hạn.
  • ● Xây dựng quan hệ hợp tác tôn trọng, cởi mở, định hướng lâu dài với các đối tác.
  • ● Chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng...See more 

Inside review about Oristar

0.0
0 reviews
0%
employees recommend this company to friends
hZWYnZlnmHCblZSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...